نخستین سامانه فروش و خدمات پس از فروش بیمه درمان تکمیلی در کشور

توجه داشته باشید پیام های گروهی پس از فشردن گزینه تایید، دیگر نمایش داده نخواهند شد

نـخسـتیـن سـامـانـه

فـروش و خدمـات پس از فـروش

بیمــه درمـان تکمیــلی

در کشــور

خرید آنلاین بیمه درمان تکمیلی

نـخسـتیـن سـامـانـه

فـروش و خدمـات پس از فـروش

بیمــه درمـان تکمیــلی

در کشــور

خرید آنلاین بیمه درمان تکمیلی
با افتخار خدمت رسانی به بیش از ۵۵۰ شرکت، کارگزاری و نمایندگی از جمله

بیمه شدگان

پیگیری وضعیت رسیدگی به خسارات
اطلاع از پوشش های بیمه نامه
اطلاع از نقایص پرونده پیش از ارسال
و ...

بیمه گذاران

ثبت و پیگیری خسارات پرسنل
امکان ارائه و ویرایش اطلاعات بیمه شدگان
کنترل و بایگانی سوابق بیمه ای شرکت
اطلاعات آماری از جمله ضریب خسارت، نسبت پوشش های استفاده شده و ...

نمایندگان و کارگزاران بیمه

تسهیل و تسریع امور تحویل ارزیابی و رسیدگی به خسارات
کنترل سقف هزینه های بیمه شدگان
بررسی عملکرد کارکنان
کاهش قابل ملاحظه در اخذ خسارات عودتی و ...


تحلیل عملکرد کارکنان

نسبت استفاده از پوشش های درمانی

ضریب خسارت